Gezonde werkomgeving

Voor vitale werknemers is het belangrijk om een zo gezond mogelijke werkomgeving te creëren. Er kan namelijk wel gewerkt worden aan het bewust maken van gezond gedrag bij werknemers, maar zolang de omgeving van het bedrijf daarin niet meegaat, kan gedragsverandering niet op het maximale niveau worden gestimuleerd.

ArbeidVitaal kan hierbij helpen door een voorstel te maken gebaseerd op de volgende pijlers:

Beschikbaar stellen van gezonde voeding;
Verhogen van bewustwording voor gezond eten;
Creëren van ambassadeurs & draagvlak.